Trafikalt grunnkurs

Audi A4 Quattro

Gå til påmelding

Trafikalt grunnkurs er en obligatorisk del av opplæringen for alle som skal ta førerkort, uansett klasse. Hvis du har gjennomført TG for en annenn klasse, behøver du ikke ta nytt kurs. Kurset har 17 undervisningstimer inkludert 3 timer mørkedemonstrasjon. Du kan delta på TG etter fyllte 15 år.

Dersom du er over 25 år og ikke har førerkort fra før, må du delta på 4 timer førstehjelp og 3 timer mørkedemonstrasjon før du starter øvingskjøring.

Husk at du alltid skal ha med bevis for gjennomført Trafikalt grunnkurs og legitimasjon med bilde når du øvelseskjører. Også på trafikkskolen. Har du førerkort fra annen klasse fra før, tar du med det. Hvis du er over 25 år, må du ha med gyldig legimitasjon.