Møteplassen

Priser

Pakker

*betingelser:

  • betales før undervisningen starter
  • kjøretimer utover pakke klasse B belastes med kr 630,-
  • timer som ikke blir brukt refunderes etter endt opplæring