Veien til førerkortet

Klasse B 96 gir rett til å føre vogntog (bil+tilhenger) med en samlet tillatt totalvekt som er 750 kg høyere enn tillatt vogntogvekt på 3500 kg for klasse B. Det tilsier at tillatt totalvekt for bil og tilhenger er inntil 4250 kg for klasse B 96.

Du får førerkort klasse B 96 ved gjennomføring av minst 7 obligatoriske timer hos oss. Du slipper å gjennomføre førerprøve.

Trinn 1

Grunnleggende opplæring

Trinn 2

Trafikal del

Trinn 3

Avsluttende opplæring

Grunnleggende opplæring

På dette trinnet går vi gjennom det kjøretekniske mht. å kjøre med bil og tilhenger. Du skal lære å koble til- og fra tilhengeren, rygge og å gjennomføre sikkerhetskontroll.

Hvor mange timer som skal til for å få den kompetansen som kreves, tilpasser vi ditt behov.

Obligatorisk trinnvurdering

Når du og trafikklærer sammen har vurdert at ferdigheten dine er gode nok, kan du begynne på trinn 2.

Trafikal del

Trinn 3 skal gjøre deg til en tilnærmet selvstendig sjåfør med bil og henger. Undervisningen foregår i variert trafikk. Du skal blant annet lære:

  • Kjøre tydelig, effektivt og økonomisk
  • Vurdere snuplasser, måter å snu på, bruk av medhjelper.

Obligatorsik trinnvurdering

Når du og trafikklæreren sammen har vurdert at ferdighetene dine er gode nok, kan du begynne på trinn 3.

Avsluttende opplæring

Gjennom dette trinnet skal vi gi deg kompetanse til å kjøre bil og tilhenger i god samhandling med andre trafikanter, på en ansvarlig måte. Det er viktig at du kan velge kjøremåter med lav risiko og har evne til å motvirke ulykker. I tillegg er det viktig at du er bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører også etter at du har fått førerkort.

Obligatorisk lastesikringskurs

Varigheten på kurset er 2 timer. Vi lærer deg måter å sikre last på. I tillegg skal vi hjelpe deg å forstå hvor viktig det er å sikre og å merke last.

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

Varigheten på kurset er 3 timer. Vi hjelper deg å utvikle kjørekompetansen din og reflektere over erfaring med å kjøre bil med tilhenger.

Etter endt opplæring har du rett til på kjøre bil og tilhenger opp til tillatt totalvekt 4250 kg.

Kom i gang