Ansatte

Våre lærere er genuint opptatt av at alle elevene ved skolen skal få den beste opplæring for å være godt rustet til å ferdes på egen hånd i trafikken.