Ansatte

Våre lærere er genuint opptatte av at alle elevene ved skolen skal få den beste opplæringen for å gjøre dem godt rustet til å ferdes på egenhånd i trafikken.

Petter Asheim
Daglig/faglig leder
Tlf. 90102997 | petterash@me.com

Andreas Enstad
Trafikklærer
Tlf. 99793373 | andreas@petterstrafikkskole.no

Erlend Berg-Hansen
Trafikklærer
Tlf. 94161979 | erlend.berg-hansen@hotmail.com

Bjarte Roven
Trafikklærer
Tlf. 40045095 | bjarte@petterstrafikkskole.no

Svein Omdahl
Trafikklærer
Tlf. 45290406 | svein@petterstrafikkskole.no

Jørgen Hyllseth

Jørgen Hyllseth
Trafikklærer
Tlf. 47643207 | jorgen@petterstrafikkskole.no

Anne Liten Myhren
Administrasjon
Tlf. 90933434 | eik@petterstrafikkskole.no